Mijn profielIk help mensen, teams en organisaties om inzicht te krijgen in wat er nodig is om verandering te realiseren en doelen te behalen. Ik houd er van om grote ambities en vernieuwende ideeën te vertalen naar concrete acties en gedragingen waar je vandaag al mee kunt starten. Dit doe ik in de rol van adviseur, programmamanager en trainer. 

Mensen met wie ik werk omschrijven mij als: een enthousiaste, kundige en gedreven adviseur en trainer die het menselijke aspect en het zakelijke belang naadloos weet samen te brengen. Een prettig en open persoon die kan verbinden, durft te confronteren en altijd in mogelijkheden denkt.

 

Hoe ik mezelf zou omschrijven in 5 woorden: enthousiast, doelgericht, verbindend, positief kritisch en leergierig. Referenties

Ronald Wouters, Vice President Human Resources KLM Ground Operations.

Vanuit HR hebben wij Larissa Kras bij KLM Ground Services vanaf mei 2018 t/m september 2019 ingehuurd als consultant op het gebied van aanpak arbeidsverzuim. Gedurende deze periode heb ik Larissa leren kennen als een doortastende energieke professional, die snel haar weg heeft weten te vinden in de grote verscheidenheid aan doelgroepen en stakeholders binnen Ground Services en KLM. Haar expertise, gedrevenheid, doelgerichtheid en daadkracht hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het substantieel verlagen van het arbeidsverzuim. Zij heeft de gedragsmatige visie op verzuim concreet handen en voeten gegeven, waardoor management in staat is gesteld haar eigen cruciale rol hierin daadwerkelijk op te pakken. Ook als persoon hebben wij heel prettig met haar samengewerkt, waarbij haar constructieve opstelling en voortdurend denken in oplossingen een belangrijke toegevoegde waarde heeft gehad. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen aan andere bedrijven die concreet aan de slag willen gaan met verzuimproblematiek en wens haar heel veel succes toe in haar verdere loopbaan.

 

Conny Vermolen, destijds directeur P&O Hogeschool van Amsterdam.

 Zoals ook uit het profiel van Larissa blijkt is zij een gedreven professional met vele talenten. Ze heeft het conceptuele vermogen om beleid vorm te geven èn de praktische vaardigheden om het beleid te laten leven. In de HvA heeft zij zowel het vitaliteitsbeleid ontwikkeld, JongHvA opgezet en is ze ook nog een enthousiaste docent waarvan haar studenten erg blij worden. Als Larissa een doel voor ogen heeft dan bereikt ze dat ook, linksom dan wel rechtsom. Daarin handelt ze direct, schuwt ze de confrontatie niet, en altijd met respect voor de ander. Ze levert toegevoegde waarde, zowel als mens als professional. Het is een genoegen om met haar samen te werken.